Yale historie

/global/scaled/1685x732x8x15x1000x435/Yale-yaledoormanNO-yaledoorman-sylinderlas_historie.jpg

Yales er en av verdens eldste internasjonale varemerker, og et av de mest kjente i lås- og sikkerhetsbransjen. Yales historie byr på innovasjoner som har preget utviklingen ikke bare for Yale, men for hele industrien.

Starten

Yale har sine røtter i de amerikanske kolonier. Familien Yale bestemte seg for å emigrere fra Wales til den Nye Verden. Noen generasjoner senere, omkring 1840, begynte Linus Senior å konstruere og produsere en serie epokegjørende høysikkerhetslåser. Stedet var Yale Lock Shop i Newport, New York. Han skulle snart spesialisere seg på håndlagde låser til banker.

Låsens pionerer

Grunnleggerens sønn, Lius Yale Junior begynte i sin fars virksomhet i 1850. Han videreførte og tok patent på farens stiftsylinder-lås, og ble datidens fremste låsekspert. År 1862 lanserte Yale Junior ”Monitor bank lock” – noe som markerte overgangen fra bankenes nøkkellås til kombinasjonslås. I dag er dette låsprinsippet standarden for kombinasjonslåser i hele USA.

Yale Junior

Den fremgangsrike mannen eksperimenterte også med et låsprinsipp som har røtter helt tilbake til de gamle egypterne for over 4 000 år siden. Da han fikk innvilget patent i 1861 og 1865, lyktes han endelig i å skape sin aller viktigste oppfinnelse: Yale sylinderlås – med denne forvandlet han hele låsindustrien for all ettertid.

Verdensomfattende ekspansjon

Basert på Yales patent, Yale sterling-navnet og sin genialitet, etablerte Yale Junior og hans kollega Henry Towne, ”Yale & Towne” sitt selskap i 1868. På den tiden sysselsatte de i alt 35 personer.

Selskapet vokste og utvidet oppfinnelsenes anvendelsesområde til også å omfatte kjettingtaljer, batteridrevne trucker og i 1879 ble den senere velkjente hengelåsen lansert. Yale & Towne kjøpte bedriften Norton dørlukkere og H.& T. Vaughan Ltd.

Allerede på 20-tallet ekspanderte selskapet til å omfatte hele verden, og sysselsatte over 12 000 personer. I løpet av hele 20-tallet hadde Yale, gjennom oppkjøp og fusjoner i bedrifter som Guli, Chubb Locks, Parkes og Marchall, gjort Yale-låsene velkjente over hele verden.

I august 2000 ble Yale kjøpt av ASSA ABLOY-konsernet, og har siden vært en viktig del av den globale lederen innen lås- og dørløsninger.