Mange muligheter med Yale Doorman på mobilen!

Yale Doorman kan brukes på mange måter. Som frittstående - åpne med kode eller nøkkelbrikke og foreta innstillinger direkte i låsen. Med en app - kan du kontrollere bare lås om du vil, eller både lås og alarm fra mobilen din. Du kan også administrere alt fra pc'en, noe som gjør jobben veldig oversiktlig og enkel. Du trenger en smartmodul for Yale Doorman som gir forbindelse til Internett. I selve låsen bruker du en sender – dette fås kjøpt som ferdige sett.