Dette kommer an på dobbeldørens design. For at Yale Doorman skal passe i en dobbeldør må følgende tre punkter være tilfredsstilt:

-          Den aktive døren må tilfredsstille kontrollmålene på lik linje som en enkelt dør

-          Den passive døren kan ikke ha innvendig fals

-          Den passive døren må være lukket med skåter

Dersom en eller flere av disse punktene ikke er tilfredsstilt vil ikke Yale Doorman passe i dobbeldøren.