Dersom døren din er nyere enn 1980 vil du med all sannsynlighet ha en symmetrisk låskasse. Eldre dører enn dette er gjerne usymmetriske. Det enkleste er gjerne å se om stolpen på eksisterende låskasse er merket med S eller SYM helt nederst. Er den det så er den symmetrisk. Er den derimot merket med 30, O eller OSYM er den usymmetrisk. Hvis den ikke er merket kan en ta ut låskassen av døren og måle fra toppen og bunnen av stolpen til henholdsvis toppen og bunnen av selve kassen på låsen. Dersom disse målene er identiske er låskassen symmetrisk.