Legg nøkkelbrikken som skal aktiveres mot lydsymbolet på utvendig skilt. Hold den der til du hører lyd-/lyssignalet. Du kan velge om du vil ha en 4-sifret pin-kode i tillegg til nøkkelbrikken. 

Etter at nøkkelbrikkene er aktivert må de verifiseres. Dette gjøres ved å holde nøkkelbrikken foran leseren tre ganger etter hverandre. Yale Doorman skal bekrefte nøkkelbrikken med grønt lys etter hver avlesning. Har en aktivert flere nøkkelbrikker gjentas prosessen for alle brikkene. Dersom nøkkelbrikken(e) skal benyttes til flere låser må de(n) aktiveres og verifiseres for en lås av gangen.