FAQ om Yale Doorman

Før du kjøper Yale Doorman:

Passer Yale Doorman inn i min dør?

Yale Doorman kan monteres på ytterdører der det i dag sitter en lås som er i henhold til skandinavisk standard. Det betyr at låsen med all sannsynlighet vil passe direkte i dører nyere enn 1980, uten at en er nødt til å gjøre tilpasninger med døren. Dørtykkelse må være mellom 40 til 88 mm.

Eksisterende lås må tilfredsstille disse målene. samt være symmetrisk. 
Hullene for sylinder og dørvrider må være ca. 40mm store. 

_______________________________

Har du dobbeldør?

_______________________________

Yale Doorman passer ikke i  Nordans nye "klimadører" med ekstra kantfres. 

Dette er ekstra tykke dører med lave U-verdier. Saken er at disse har en ekstra kantfres (se merket med rød sirkel nedenfor):

 
Normalt har en kun én innfresning på dørbladet. Når denne kommer i tillegg medfører dette at "spillerommet" for innvendig vrider reduseres. Det er gjerne fra før av ikke mye klaring, og en vil i slike tilfeller ikke få produktet til å passe.

Vil Yale Doorman passe på mine innerdører?

Nei. Innerdører har en annen utfresning enn ytterdører og Yale Doorman vil derfor ikke passe slike dører. I slike tilfeller vil vi anbefale TrioVings Code Handle Door. Dette er en elektronisk og diskret løsning hvor alt er innebygget i en elegant dørvrider.

Jeg har en dobbeldør. Vil Yale Doorman passe til denne?

Dette kommer an på dobbeldørens design. For at Yale Doorman skal passe i en dobbeldør må følgende tre punkter være tilfredsstilt:

-          Den aktive døren må tilfredsstille kontrollmålene på lik linje som en enkelt dør

-          Den passive døren kan ikke ha innvendig fals

-          Den passive døren må være lukket med skåter

Dersom en eller flere av disse punktene ikke er tilfredsstilt vil ikke Yale Doorman ikke passe i dobbeldøren.

Kan jeg installer min egen Yale Doorman?

Yale Doorman er spesielt utformet for enkel installasjon, slik at de aller fleste enkelt skal kunne gjøre installasjonen selv. Følg gjerne våre FILMER.

Men for den som ikke vil eller ikke har tid, bør man kontakte en låsesmed.
Finn din nærmeste her

Hvordan fungerer "automatisk låsing"?

Etter du har låst opp, tar det 10 sekunder før den låser seg igjen dersom du ikke åpner døren. Etter at døren er lukket, låser den etter 2 sekunder. Dette er en valgfri funksjon du selv aktiverer. Mer informasjon finnes i brukermanualen.

Må jeg bruke kode sammen med nøkkelbrikken?

Nei, det trenger du ikke. Har du imidlertid låsen integrert med et alarmsystem og ønsker at alarmen skal slås av samtidig med at du låser opp døren, da må du definere en PIN-kode til nøkkelbrikken. Du vil også kunne gjøre det samme med en 6-sifret brukerkode (uten nøkkelbrikke).

Finnes det ulike versjoner av Yale Doorman?

Siden starten i 2011 har det kommet to oppdateringer:

V1 
er den første varianten som ble levert fra august 2011 og frem til introduksjonen av V2. V1 har ingen synlig merking av låsen.

V2, Versjon 2.
Ble introdusert i april 2013 og ble levert fram til august 2016. Du kan lese V2 under håndtaket på utsiden av låsen. Denne versjonen kan til forskjell fra V1 integreres med alarm og app fra våre samarbeidspartnere. I dag er det Verisure, Sector Alarm, Aptus og onesti.

V2N.
Ble introdusert samtidig med V2 i august 2016. Her finner du merkingen V2N under håndtaket på utsiden. I pakningen finner du her en ny type nøkkelbrikke som er bedre tilpasset et nøkkelknippe og har et annet design. Nøkkelbrikker for V2N passer bare i V2N-låser, mens den tidligere, myek brikken med gul logo passer i alle versjoner av Yale Doorman.

Om du har en V1- eller en V2-versjon av låsen fra før og køper en V2N-versjon, så kan du fortsette å bruke dine gamle nøkkelbrikker.

Tåler Yale Doorman skandinavisk klima?

Ja. Yale Doorman er spesielt utviklet for Skandinavis værforhold. Den tåler kulde, varme, snø og regn samt skitt og sand, og er IP-klassifisert til IP55. Låsen har en UV-beskyttet overflate som til og med tåler sol og fukt over lengre perioder.

Hvordan vet jeg om jeg har en symmetrisk eller usymmetrisk lås fra før?

Dersom døren din er nyere enn 1980 vil du med all sannsynlighet ha en symmetrisk låskasse. Eldre dører enn dette er gjerne usymmetriske. Det enkleste er gjerne å se om stolpen på eksisterende låskasse er merket med S eller SYM helt nederst. Er den det så er den symmetrisk. Er den derimot merket med 30, O eller OSYM er den usymmetrisk. Hvis den ikke er merket kan en ta ut låskassen av døren og måle fra toppen og bunnen av stolpen til henholdsvis toppen og bunnen av selve kassen på låsen. Dersom disse målene er identiske er låskassen symmetrisk.

 

 

 

 

 

 

Kan jeg bruke samme nøkkelbrikke til flere forskjellige låser?

Du kan bruke én og samme nøkkelbrikke i opp til seks Yale Doorman-låser. Husk imidlertid at nøkkelbrikken som følger med V2N versjonen (den dråpeformede) ikke er kompatibel med tidligere versjoner av Yale Doorman. Den rektangulære nøkkelbrikken fungerer på samtlige versjoner av låsen. Mer informasjon finner du her. Husk også at brikkene må aktiveres

Hvor mange nøkkelbrikker kan jeg bruke til låsen min?

Du kan ha 10 nøkkelbrikker, 10 brukerkoder og 5 fjernkontroller til en Yale Doorman. Om du har en eldre Yale Doorman som ikke har merket V2 under håndtaket på utsiden, kan du ha 20 nøkkelbrikker, 1 brukerkode og 5 fjernkontroller.

Må jeg bruke kode og nøkkelbrikke sammen?

Nei det trenger du ikke. Har du imidlertid et alarmanlegg fra Verisure og ønsker å slå av alarmen samtidig som du låser opp, da må du bruke kode i tillegg til nøkkelbrikken.

Hva med FG-krav?

Yale Doorman er som første – og foreløpig eneste - elektroniske boliglås - FG-godkjent.

Yale Doorman ble FG-godkjent desember 2015 som eneste elektroniske lås for privat bruk. Merk at visse forbehold gjelder vedrørende bruk og montering for at kravene fra FG skal være tilfredsstilt. 

Yale Doorman skal være stilt inn i Advanced Mode og masterkoden må noteres før montering. Det er ikke mulig å endre dette etter at sikkerhetsskruene er montert.

• Sikkerhetsmodus skal være aktivert når eiendommen er tom (referer til eget avsnitt i brukermanualen).

• Brukerkoder skal blokkeres ved sikkerhetsmodus, slik at låsen kun kan åpnes med nøkkelbrikke når ingen er hjemme (menyvalg 8).

• Yale Doorman leveres med to ekstra sikkerhetsskruer (enveisskruer – referer til skissen nedenfor). Disse må benyttes for godkjent montering i henhold til krav fra FG. Det er viktig at disse skruene installeres etter at låsen er montert og man har testet at alt fungerer i henhold til instruksjonene i brukermanualen.

• De helgjengede M5 skruene av stål (ikke de avkappbare) skal benyttes når innvendig monteringsplate monteres sammen med utvendig skilt. Dersom de medfølgende skruene ikke har riktig lengde, kan de erstattes av skruer av tilsvarende kvalitet.

• Husk også borrbeskyttelsesplaten.

Har Yale Doorman vært igjennom noen uavhengige tester?

Ja. Bladet HjemmePC testet flere elektroniske dørlås designet for det private markedet august 2016. I denne testen fikk Yale Doorman stempelet "Best i Test".

Hva skjer ved hærverk?

Yale Doorman er solid bygget og tåler hard manipulering på utsiden. Den er designet av et selskap som har laget låser i mange tiår, og det er ikke tilfeldig at den er godkjent av SSF og FG. På tross av hærverksforsøk går det som oftest an å åpne låsen med kode. 

Hvilke verktøy behøver jeg for å montere min Yale Doorman?

Du trenger en stjerneskrutrekker (phillips) og en kraftig avbitertang.

Fungerer Yale Doorman også når det er kaldt?

Det gjør den. Låsen har vært på markedet siden 2011 og er grundig testet i både laboratoriet og ute i den virkelige verden. Utvendige del er klassifisert i henhold til IP55 som tilsier at den tåler spyling fra alle tilgjengelige kanter. Videre er temperaturspesifikasjonen satt til -25 til 70 grader.

Hvor lang garantitid har Yale Doorman?

Dersom Yale Doorman skulle slutte å fungere som et resultat av materialtretthet eller design, kommer Yale til å erstatte produktet med et nytt tilsvarende produkt. Dette er imidlertid veldig lite sannsynlig. 


Dersom du har kjøpt Yale Doorman de siste 24 månedene og det slutter å virke tilfredsstillende, kan du ta med produktet der du har kjøpt den og få den byttet.

Vilkårene for at garantien skal gjelde for Yale Doorman er at:

  • Produktet er installert og vedlikeholdt i henhold til monteringsanvisningen som du fikk da du kjøpte det.
  • Produktet ikke er endret på noen måte eller låskasse åpnet.

Denne garantien gjelder ikke mekaniske feil som skyldes forsettlig eller uaktsom oppførsel som skader produktet. Feil som forårsakes av at produktet håndteres, vedlikeholdes, repareres eller endres på feil måte, eller er i strid med våre instruksjoner, omfattes ikke av garantien.


Leverandør er kun ansvarlig for å erstatte selve produktet. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle andre tap som følge av at produktet ikke fungerer, uansett om slike tap er direkte eller indirekte følgeskader.


Denne garantien gjelder kun for boliger i Norge og er ikke overførbar.

Vil Yale Doorman passe på mine innerdører?

Nei. Innerdører har en annen utfresning enn ytterdører og Yale Doorman vil derfor ikke passe slike dører. I slike tilfeller vil vi anbefale TrioVing's Code Handle Door. Dette er en elektronisk og diskret løsning hvor alt er innebygget i en elegant dørvrider.

Hva gjør jeg hvis batteriene går tomme?

Yale Doorman sier fra både med lys og lyd, i god tid før batteriene slutter å virke. Når låsen gir signal om lavt batteri har man ca. 2 uker på seg til å bytte. Dersom batteriene er døde, kan du holde et 9V batteri mote de to polene nederst på utvendig skilt for å gi strøm til låsen. Samtidig bruker du nøkkelbrikke eller kode på vanlig måte.

Om du befinner deg på innsiden, kan du foreta en såkalt mekanisk nødåpning. Dette fungerer uavhengig av om batteriene er intakte eller ikke. Slik gjør du det: Vri knappvrideren/låseknappen en kvart omdreining. Hold posisjonen samtidig som du trykker ned håndtaket - og døren vil åpne seg. 

Merk at denne funksjonen deaktiveres dersom du setter låsen i såkalt sikkerhetsmodus. Dette skal for øvrig aldri gjøres når noen er hjemme, så i praksis er det ikke et problem.

Etter du har kjøpt Yale Doorman:

Min Yale Doorman har sluttet å fungere, hva kommer det av?

Kontroller at åpningen mellom dør og karm er maksimum 5 mm. Vi anbefaler 3 mm. 

Åpne døren, trykk inn sperrefalle øverst på låskassen og hold den inne. Trykk så på * (stjerne) for å låse døren. Om låsen låser igjen nå, må avstand mellom dør og karm sjekkes (maks 5 mm) eller man må sjekke om fallen nederst på låsen går inn i sluttstykket i karmen. Må man trykke døren hardt igjen betyr det at man bør skifte sluttstykket i karmen til 1487-1.

 

  • Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
  • Forsikre deg om at kontaktene sitter godt i og at pinnene i kontaktene ikke er skadet eller sitter feil.
  • Det kan også skyldes at batteriet er tomt. I dette tilfellet får du en "lavt batterinivå"-alarm med lyd og lys i god tid, men om det blir tomt likevel, kan du sette et standard 9V batteri på de to polene av bunnen på utsiden av låsen for å gi den strøm og deretter åpne låsen med nøkkelbrikk eller kode på vanlig måte.
  • Hvis du har tastet feil kode gjentatte ganger, vil Yale Doorman bli låst noen minutter før du får prøve igjen.

 

Hvis du har en oppkoblet Yale Doorman, der du gav tidsbegrenset adgang, kan tiden ha gått ut. Sjekk innstillingene i appen din eller på "mine sider".

Jeg får ikke åpnet låsen, hva gjør jeg?

Om du befinner deg på innsiden:

Du kan du alltid bruke nødåpningen. Vri knappvridere en kvart omdreining, enten til høyre eller til venstre alt etter om du har en høyre- eller en venstredør. Hold knappvrideren i denne posisjonen samtidig som du trykker ned dørvrideren, og døren går opp.

 

Om du befinner deg på utsiden:

- se dette punktet "Min Yale Doorman har sluttet å fungere, hva kommer det av?"
Yale Doorman gir alarm selv om døren er lukket.

Pass på at avstand mellom dør og karm er maks. 5 mm. Anbefalt avstand er 3 mm.

Dører beveger seg med vær og temperatur, derfor er det lurt å justere avstanden om nødvendig.  Du kan justere på hengslene eller ved å legge inn en utbygningsplate under sluttstykket. Les mer her

Yale Doorman vil ikke låse?

Åpne døren, trykk inn sperrefalle øverst på låskassen og hold den inne. Trykk så på * (stjerne) for å låse døren. Om låsen låser igjen nå, må avstand mellom dør og karm sjekkes (maks 5 mm) eller man må sjekke om fallen nederst på låsen går inn i sluttstykket i karmen. Må man trykke døren hardt igjen betyr det at man bør skifte sluttstykket i karmen til 1487-1.

Sjekk avstand mellom karm og dør / sluttstykke og låskasse, denne avstand må være mindre enn 5 mm.

Kan jeg få melding om at låsen ikke er låst?

Ja, det indikeres med lyd og blink i låsen. Om du har en utgave som er tilkoblet internett så kan du også se en logg på dette i appen. 

Hvordan aktiverer jeg mine nøkkelbrikker?

 

Legg nøkkelbrikken som skal aktiveres mot lydsymbolet på utvendig skilt. Hold den der til du hører lyd-/lyssignalet. Du kan velge om du vil ha en 4-sifret pin-kode i tillegg til nøkkelbrikken. 

Etter at nøkkelbrikkene er aktivert må de verifiseres. Dette gjøres ved å holde nøkkelbrikken foran leseren tre ganger etter hverandre. Yale Doorman skal bekrefte nøkkelbrikken med grønt lys etter hver avlesning. Har en aktivert flere nøkkelbrikker gjentas prosessen for alle brikkene. Dersom nøkkelbrikken(e) skal benyttes til flere låser må de(n) aktiveres og verifiseres for en lås av gangen.

 

Hva er Sikkerhetsmodus?

Ved sikkerhetsmodus er døren sikret fra begge sider. Låsen kan åpnes bare med registrert brukerkode eller nøkkelbrikker fra utsiden eller med fjernkontroll fra begge sider. Vær oppmerksom på at dersom du har kodeblokkering aktivert (menyvalg 8) kan låsen kun låses opp med nøkkelbrikke. Når døren åpnes blir sikkerhetsmodus deaktivert. Bruk følgende trinn for å låse døren i sikkerhetsmodus:

• Åpne døren

• Skyv ned den sorte knappen på stolpen til låsen

• Lukk døren

• Lås døren med nøkkelbrikke.

(Hvis nøkkelbrikken ble registrert med PIN-kode, må du taste inn PIN-koden også, og avslutte med å trykke *)

Hva gjør jeg om låsen spiser batterier?

Pass på at dørvrideren spretter tilbake med egen kraft og ikke stående på skrå. Årsaken til at dørvrideren streiker og blir stående på skrå kommer vanligvis av at vriderpinnen er for lang, om nødvendig, kutt pinnen et hakk ekstra.Forsikre deg om at nødåpning fungerer etter at pinnen er kuttet.

 

En annen grunn til høyt batteriforbruk kan være at de øverste skruene (se illustrasjon) som holder innsiden av innsideplaten og utsiden er i kontakt med kretskortet (risikoen er større for eldre Yale Doorman med et annet design på kretskortet). Kontrollér at skruene har riktig lengde og ikke forårsaker skade på kretskortet.

 

Dørhåndtak henger?

På innsiden av utvendig og innvendig skilt skal det monteres 2 skruer. Om dørhåndtak henger er disse ikke montert. Sjekk dette og se i installasjonsmanual. Du finner manualen på denne siden, under nedlastninger.

Hvordan skal jeg rengjøre min Yale Doorman?

Du skal ikke bruke løsemidler eller slipende rengjøringsmidler på noen av komponentene for å rengjøre din Yale Doorman. Dette kommer til å ødelegge den beskyttende overflaten og garantien bortfaller.

Bruk en fuktig, myk klut for å få vekk fingeravtrykk og andre merker.

OBS: Ikke bruk rengjøringsmidler som hevder å ta bort misfarging og rust eller at de inneholder syre eller etsende kjemikaler. Smøring av låskasse skal skje med låsefett.

Jeg står helt fast, hva gjør jeg nå?

Først og fremst må du ta kontakt med Yale Support og drøfte problemstillingen med de.
De kan nås på telefonnummer 21 93 18 03, alternativt e-post yalenorge@assaabloy.com dersom du ikke umiddelbart trenger tilbakemelding. Deres åpningstider er mandag til fredag 8:00 til 20:00 samt lørdag og søndag fra kl 10:00 til 15:00.

Dersom problemet ikke kan løses via telefon, må produktet inn for nærmere analyse.

I slike tilfeller tar du kontakt med forhandleren du kjøpte produktet av.