Polygami

Temaet i dette tipset om Yale Doorman er polygami! Men slapp av - det er ikke det ekteskapelige konseptet jeg skal snakke om, men Yale Doorman og forholdet til nøkkelbrikkene.

Det er en velkjent sak at Yale Doorman kan konfigureres opp mot 10 forskjellige nøkkelbrikker. Men det alle ikke vet, er at én nøkkelbrikke kan programmeres til å benyttes på opptil seks forskjellige Yale Doormans. Det er ikke bare praktisk for deg som bor i et slott, men for deg som for eksempel har enebolig, hytte ved sjøen og hytte på fjellet.

Nå skal jeg forklare hvordan du gjør dette her.

OBS: Før du tar fatt på denne prosedyren, må låsen være «offline». Det vil si at den ikke er knyttet til et overliggende system, som en alarmtjeneste. Prosedyren betinger også at din Yale Doorman er satt i «advanced mode».

Vi begynner med å legge inn nøkkelbrikken på låsen hjemme. Vi lukker opp døren, taster #-knappen, oppgir masterkoden og trykker #-knappen igjen. Deretter går vi til menyvalg 4. Bekreft med #-knappen. Så trykker du 1 og #-knappen for å registrere ny nøkkelbrikke og plasserer denne på en ledig nummerplass. Deretter holder du nøkkelbrikken mot lesefeltet øverst på låsens utside. Du kan legge til tilhørende PIN-kode til den aktuelle nøkkelbrikken dersom du ønsker dette. Bekreft så med #-knappen.

Etter å ha lagt inn nøkkelbrikken, må vi lukke døren og «vise» brikken til låsen tre ganger etter hverandre. Altså: Hold brikken foran leseren tre ganger på rad slik at låsen bekrefter denne med lysende grønt hengelås-symbol hver gang. Da har vi verifisert brikken til låsen.

Da er boligen på stell.

Så gjentar du denne prosedyren med Yale Doorman-låsen på hytta ved sjøen og på hytta på fjellet –med den samme nøkkelbrikken.

Da kan du benytte den samme brikken alle steder. Var ikke det lurt?

Nå er det din tur!