Hva betyr FG-godkjent?

Du har garantert hørt det før: FG eller FG-godkjent. Men vet du egentlig hva det betyr? I denne videoen får du en innføring i begrepet og hva som er formålet til FG.

Opprinnelig var FG en forkortelse for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

Dette organet ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge. I 2017 ble navnet endret til FG Skadeteknikk, hvor FG nå står for «forsikringsgodkjent».

Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Et sikringsprodukt kan være flere forskjellige ting, som for eksempel en dørlås, et alarmanlegg eller et våpenskap.

Ønsker du å få produktet ditt godkjent, må det gjennom tester etter europeiske standarder eller FGs egne krav.

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Det er helt klart at et sertifikat fra FG er å anse som et kvalitetsstempel. De slipper ikke igjennom hva som helst.

Av elektroniske dørlåser på privatmarkedet i dag så er det kun Yale Doorman som bærer dette stempelet.

Husk at det foreligger visse krav hva gjelder bruk og montering for at det skal være gyldig, men detaljer rundt dette tar jeg en annen gang.

Nå vet du mer om FG, og jeg ønsker lykke til med valget av din neste dørlås.