Yale Premium Verdiskap

Yale Premium er et verdiskap med høyere sikkerhet. Her kan du trygt oppbevare smykkene dine, gullklokken og passene til hele familien. Premium skapet finnes i fire forskjellige størrelser hvor en av disse er en spesialmodell for oppbevaring av bærbare PC og nettbrett. Skapet betjenes via et kodepanel og selve avlåsningen gjøres via motordrevne solide stålbolter. Som bakcup kan du benytte en mekanisk nødnøkkel.