Yale Brannskap

Yale Brannskap benyttes for å beskytte dine aller viktigste papirer, fotografier og digitale data mot både tyveri og brann.  Skapet er sertifisert i henhold til NT017-60 og er klassifisert for 1 times beskyttelse av dokumeter ved intens brann. I løpet av denne tiden vil ikke temperaturen inne i skapet overstige 150°C til tross for en temperatur utenfor skapet på hele 927°C. Skapet betjenes via et touch betjeningspanel. Dersom skapet skulle bli helt strømløst kan det tilføres nødstrøm via et standard 9V batteri fra utsiden.  Yale Brannskap har støtte for engangskode og tidslåsing.