Yale Balcony & Window

Mange balkongdører er utstyrt med enkle, usikrede vridere. Dessuten har disse dørene, som regel store glassflater. Med enkle grep kan du øke sikkerheten på baksiden av huset. Med Yale Balcony, kan kun den med riktig kode benytte døren. Har du små barn, er du sikkert nøye med å ha vinduene lukket. Det kan likevel skje at den lille håpefulle ønsker å utforske verden der ute. Med Yale Window elektronisk vinduslås med kodetastatur, er du helt sikker. Samtidig gjør du det litt vanskeligere for tyven - både å komme inn, og etterpå ut med tyvegodset.