Kan Yale Doorman hackes?

/global/scaled/5685x2470x1693x0x1000x435/Yale-yaledoormanNO-new-yale-Yale Doorman-FAQ-hacking-top.jpg

Det er fristende å svare kort på spørsmålet om Yale Doorman kan hackes eller ikke, men det er ikke helt enkelt. Vi prøver likevel:

Nei, i praksis er det ikke mulig å hacke Yale Doorman.

Jo, i teorien er det mulig.

Kompetente personer med ulovlig utstyr og programvare kan kopiere nøkkelbrikken, men det er enkelt å hindre at uærlige sjeler får noen nytte av det.

Yale Doorman kan betjenes med nøkkelbrikke, personlig kode eller en app på smarttelefonen.

Noen har nok fått med seg programmet Forbrukerinspektørene på NRK1 nylig. Der kopierte en meget kyndig penetrasjonstester informasjonen i en nøkkelbrikke og han kunne dermed låse seg inn i en fremmed bolig.

Hvis noen skal opprette en slik klonet brikke og faktisk lykkes i å bruke den, er det mye som skal klaffe for en med uærlige hensikter.

  • For det første må hensiktene være akkurat det - uærlige.
  • For det andre må det skaffes spesiell, det vi vil kalle gråsonemarkedsbasert maskin- og programvare som ikke kjøpes over disk.
  • For det tredje må den som hacker en brikke bruke sin kopi før den opprinnelige eieren kommer hjem og får brukt sin brikke.

Det siste poenget ligger i Yale Doormans sikkerhetsfunksjoner:

Yale Doorman forsyner nøkkelbrikken med en skjult autentiseringskode hver gang den benyttes – en såkalt aktiv autentisering som ikke kan kopieres. Hvis huseier kommer hjem først og låser seg inn med den ekte nøkkelbrikken, er den hackede brikken satt ut av spill.

 

Rent praktisk tar det litt tid å hacke en slik brikke. Da vil det nesten vært like enkelt å stjele hele nøkkelknippet eller knuse vinduet på baksiden, for den saks skyld.

Den reelle problemstillingen vedrørende hacking av nøkkelbrikker blir med andre ord litt søkt og i praksis lite sannsynlig.

Muligheten for at din nøkkelbrikke skal bli utsatt for en slik hacking er forsvinnende liten. Her er likevel en enkel veiledning som forebygger risikoen:

Bruk kombinasjon av brikke og tilhørende PIN-kode. Du får en ekstra sikkerhet ved å holde frem brikken for så å taste personlig PIN-kode for å låse opp.

Et annet alternativ er å velge bort nøkkelbrikken og kun bruke personlig kode.

De fleste velger en elektronisk dørlås for å få enklere håndtering av nøkler. Og det blir jo ikke enklere enn å bytte til en kodelås. Men ønsker du allikevel å benytte brikke, må du også ha et bevisst forhold til de digitale nøklene:

  • Bruk med fordel kombinasjonen av nøkkelbrikke og PIN-kode
  • Ikke del din personlige kode med noen
  • Ikke legg nøkkelbrikken under dørmatte eller blomsterpotte

Skal f. eks. en håndverker ha tilgang, bør han eller hun få en kode med begrenset varighet. Eller slett koden etter utført oppdrag.

Graden av sikkerhet henger sammen med graden av bekvemmelighet. Prinsippet er at sikkerheten øker omvendt proporsjonalt med hvor enkelt det er å betjene låsen:

  • Ulåst dør
  • Nøkkelbrikke uten PIN-kode
  • Brukerkode
  • Nøkkelbrikke med PIN-kode

Og husk at en Yale Doorman har en bedre mekanisk sikkerhet enn de fleste opprinnelige mekaniske låsene. Det skyldes blant annet den kraftige hakereilen som gir et fast grep i dørkarmen når døren låses og sikkerhetssluttstykket som monteres i dørkarmen.