Ja, det kan du.

Når du forlater hjemmet , holder du stjerneknappen inne når du låser døren. Etter noen sekunder kommer lyden for å taste inn kode. Oppgi en gyldig brukerkode, og alarmen vil aktiveres i bortesikret modus.

Når du kommer hjem, låser du opp som vanlig. Alarmen vil deaktiveres før døren låses opp. Det forekommer derfor en liten tidsforsinkelse mellom inntastet kode og opplåsing.

Har du flere Yale Doorman knyttet til systemet, vil dette fungere på alle sammen.