Problemløsing for Yale Boligsikring

Ofte stilte spørsmål om Yale Boligsikring:

Hvorfor utløses alarmen med en gang jeg åpner døren?

Magnetkontakten på døren er satt opp feil. Denne må settes opp med adgangstid. Dette gjør du under enhetsinnstillinger i appen.

Smart Hub lar seg ikke koblet opp mot Internett. Hva kan jeg gjøre med dette?

Sjekk først at andre enheter som er koblet til samme punkt har nettilgang. Gjør så en restart av Yale Smart Hub. Dersom dette ikke hjelper må du sjekke at nettverksport 5222 og 8765 er åpnet for Smart Hub.

Det er ikke lenger noe lys på magnetkontakten etter at jeg har byttet batterier. Hva er galt?

Påse at batteriet er korrekt montert. Se detaljer på figuren nedenfor:

Hvordan kan Yale Doorman bli en del av systemet?

Den elektroniske dørlåsen, Yale Doorman, kan legges inn som en del av Yale Boligsikringsystemet. På denne måten vil du alltid ha tilgang til låsen din - uansett hvor du befinner deg i verden (krever tilgang til Internett).

Du kan både se status, betjene låsen og endre innstillinger via appen.

Dersom du har valgt å aktivere alarmløsningen i Yale-systemet, kan du benytte kodetastaturet på Yale Doorman til å slå av og på alarmen.

Yale Smart Hub støtter opptil seks elektroniske låser. Brukerkoder og nøkkelbrikker vil fungere på alle låsene som er knyttet opp mot samme Hub.

Yale Doorman har en kommunikasjons-port under batteridekselet. Når Yale Doorman skal kommunisere med Yale Smart Hub, må låsen settes opp med modulen som er designet for dette.

Hva kan jeg gjøre med Yale Doorman i Home appen?

Du kan både se status, betjene låsen og endre innstillinger via appen - uansett hvor du er i verden (krever internettilgang)

Kan jeg ha flere Yale Doorman tilkoblet samme Home Hub?

Yale Smart Hub støtter opptil seks elektroniske låser. Brukerkoder og nøkkelbrikker vil fungere på alle låsene som er knyttet opp mot samme Hub

Kan jeg betjene alarmen med Yale Doorman?

Ja, det kan du.

Når du forlater hjemmet , holder du stjerneknappen inne når du låser døren. Etter noen sekunder kommer lyden for å taste inn kode. Oppgi en gyldig brukerkode, og alarmen vil aktiveres i bortesikret modus.

Når du kommer hjem, låser du opp som vanlig. Alarmen vil deaktiveres før døren låses opp. Det forekommer derfor en liten tidsforsinkelse mellom inntastet kode og opplåsing.

Har du flere Yale Doorman knyttet til systemet, vil dette fungere på alle sammen.

Påløper det abonnement på boligsikringssystemet fra Yale?

Nei, det forekommer ingen abonnementskostnader ved å bruke Yale Boligsikring.

Hvorfor tar det så lang tid før Yale Doorman låser opp?

Dersom alarmen står på, er dette helt normalt. Når Yale Doorman låses opp og alarmen er aktivert, vil Doorman sende en kommando til Smart Hub, om å slå av alarmen. For at alarmen skal får tid til å slå seg at før døren åpnes, er denne forsinkelsen lagt inn.

 

Hvis du opplever dette når alarmen er deaktivert, eller du kun bruker Smart Hub til styring av din Yale Doorman, kan du løse dette på følgende måte:

  • Gå ut og lukk døren
  • Lås døren
  • Etter at døren har gått i lås trykker du inn stjerneknappen og holder den inne. Umiddelbart vil du høre en pipesekvens, og etter noen sekunder gjentas pipesekvensen. Slipp deretter stjerneknappen og oppgi brukerkoden din og bekreft med stjerneknappen.
  • Vent ca et halvt minutt
  • Lås opp døren på vanlig måte, stjerne – brukerkode – stjerne

 

Neste gang døren låses opp skal tidsforsinkelsen og en eventuell melding "Klarte ikke å koble fra alarm, den er kanskje tilkoblet" være borte.

Smart Hub piper hvert 30 sekund og den oransje LED indikatoren lyser. Hva betyr dette og hvordan kan jeg slå av pipelyden?

Dette kan bety to ting. Enten har alarmen vært utløst eller så er det noe galt i systemet. Mest sannsynlig for sistnevnte alternativ er lavt batterinivå. I appen ser du hvilken enhet det gjelder. Dersom du ønsker å slå av pipelyden kan du midlertidig dekativere enheten med lavt batterinviå.

Hvor ofte må jeg regne med å bytte batterier på alarmenhetene?

Det kommer an på type og bruk, men regn med en batterilevetid på 12 - 18 måneder.

Hvor blir jeg varslet dersom en alarmenhet får lavt batterinivå?

Smart Hub'ens oransje lampe vil tennes og du hører en pipelyd. I Home appen vil du se hvilken enhet som har lavt batterinivå.

Hvor lenge vil sirene ule dersom alarmsystemet blir utløst?

Sirenen vil ule i 3 minutter. Dersom en ny hendelse registreres vil den begynne å ule igjen.

Hvordan blir jeg varslet dersom en røyvarsler utløses?

Det velger du egentlig selv i appen. Du kan velge mellom e-post, push-meldinger fra appen eller - mest aktuelt - SMS.

Hva skjer dersom jeg mister internettforbindelsen?

Alarmen vil forsette å være i det modusen den var i før internettforbindelsen ble brutt. Utløses alarmen vil sirenen aktiveres, men du vil ikke bli varslet på mobilen før forbindelsen til internett er i orden igjen.

Kan jeg ha flere brukere til systemet?

Ja, du legger opp flere brukere i Home appen. Merk at du må være logget inn med hovedkontoen for å ha rettigheter til å gjøre dette. Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger - Brukere - Administrer brukerkontoer.

Hvorfor lar ikke bevegelsesdetektoren med innebygget fotokamera seg settes opp mot Smart Hub?

Dette er fordi sensoren ikke er i læringsmodus. Ta ut ett batteri og vent i ett minutt. Sett så batteriet inn igjen og aktiver læringsmodus fra Home appen. Hold så inne læringsknappen på sensoren i 10 sekunder (knappen skal blinke blått). Fortsett å holde knappen inne i ytterligere 5 sekunder til Smart Hub bekrefter med en pipelyd. Sensoren skal nå melde seg inn i appen.

Hvorfor er ikke enhetslisten min oppdatert?

Dette kan være fordi appen og Smart Hub ikke er synkronisert. For å manuelt starte en synkorniseringsprosess gjør du følgende: Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger - Systeminformasjon. Trykk og hold to ganger på feltet for SMS-saldo. Da skal det komme tilsyne et felt nederst på listen for å oppdatere sentralenheten. Trykk på denne.

Jeg får til stadighet overvåkningsfeil. Hva er galt?

Påse at valget "Overvåkning av tilkoblede enheter" er deaktivert. Dette finner du fra Hovedmenyen ved å velge Innstillinger - Innstillinger for alarmsystem - Systeminnstillinger - Generelle innstillinger.

Kan Smart Hub henges på vegg?

Ja, det medfølger en festebrakett som benyttes ved veggmontering

Kodetastaturet mitt fungerer kun når jeg aktiverer alarmen, men ikke når jeg skal deaktiverer. Hvorfor det?

Dette er fordi kodetastaturet ikke er blitt initialisert. Du løser dette på følgende måte:


1. Fjern kodetastaturet fra systemet

2. Trykk på panikk-knapp A og oppgi koden '0000'

3. LED-lampen på kodetastaturet vil nå blinke

4. Trykk nå på panikk-knapp A og 7-knappen

5. Trykk så to ganger på deaktiver alarm-knappen

6. Legg kodetastaturet inn i systemet på nytt

I appen min står det at batteri manger / dødt. Hva betyr dette?

Årsaken til dette er at backup-batteriet i Smart Hub ikke er aktivert. Ta av gummidekselet på baksiden og aktiver batteriet med bryteren.

Hvorfor utløser ikke bevegelsesdetektoren min alarmen?

En bevegelsessensor begynner ikke å registrere hendelser i rommet før det har gått 2 minutter etter at alarmen er aktivert. Vent derfor 2 minutter etter at alarmen er aktivert før du går inn i rommet for å teste.

Hvilken Yale app skal jeg benytte?

Når du installerer et boligsikringssystem med Yale Smart Hub skal du benytte Yale Home appen. Denne er tilgjengelig for Apple iOS og Android

Hvordan endrer jeg kode på kodetastaturet?

Det gjør du via Home appen. Fra hovedmenyen velger du Innstillinger - Innstillinger for alarmsystem - PIN-koder for kodetastatur. 

Kan jeg sette opp en alarmsensor i garasjen / uteboden min også?

Ja, så lenge signalstyren opp mot Smart Hub er tilstrekkelig går det fint. Vær imidlertid oppmerksom på at kaldt klima reduserer batteikapasiteten

Hvordan fjerner jeg en enhet fra systemet?

Det gjør du helt enkelt fra appen. Gå inn i enhetslisten og sveip enheten du ønsker å slette mot venstre. Da kommer en rød Slett-knapp tilsyne. Trykk så helt enkelt på denne, og enheten er borte.

Kan jeg ha bevegelsesdetektorer aktive i hjemmesikret modus?

Ja, det kan du. Da må du sette de opp som "Inaktiv ved Hjemmesikring" under enhetsinnstillingene.

Hvordan velger jeg om jeg skal sette på hjemmesikret- eller bortesikret modus?

Dette kan gjøres på 3 forskjellige måter;

Med app, med kodetastatur eller med fjernkontroll.

Appen er tilnærmet selvforklarende: Fra kontrollpanelet trykker du på huset. Dernest velger du hvilket modus du ønsker å aktivere.

Kodetastaturet og Fjernkontrollen har egne kanpper for valg av modus, ref. bildet nedenfor.

Merk at dersom du har en Yale Doorman kan du også kan aktivere alarmen via denne (kun bortesikret modus). Mer informasjon finner du her

Hvorfor bilnker det et oransje lys på bevegelsessensoren min?

Det oransje lyset vil blinke når batteriet aktiveres under installasjonen. Det vil også blinke derfor alarmen er aktivert og sensoren registrerer en bevegelse.

Hva er den maksimale avstanden for en bevegelsessensor å kunne registrere en bevegelse?

En Yale bevegelsesdetektor registrerer bevegelser på opptil 12 meters avstand. Synsfeltet er 110 grader.

Hva slags tilbehør kan jeg sette opp mot Yale Smart Hub?

En oversikt over kompatible enheter finner du her.

Hvordan legger jeg til alarmenheter?

Å legge til alarmenheter er enkelt. Ta en titt her så ser du hvordan det funker:

SETT INN LENKE TIL VIDEO!!!

Hvor mange enheter kan jeg koble til Yale Smart Hub?

Du kan maksimalt ha 40 enheter koblet til Yale Smart Hub. Når det gjelder tilkoblede Yale Doormans kan du maksimalt ha 6 stykk.