Vanlige spørsmål Yale Doorman V2N

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om smartlåsen Yale Doorman. Hvis du likevel ikke finner svar på det du trenger hjelp med, kan du prøve vår feilsøkingshjelp.

Vanlige spørsmål om Yale Doorman

Angi eller endre masterkoden - sån gjør du det!

1. Angi masterkode: Når du installerer låsen og følger instruksjonene låsen gir deg, blir du bedt om å oppgi en 6-sifret masterkode. Lagre masterkoden din på et trygt sted, da sistnevnte vil være nødvendig i tilfelle endringer i låseinnstillingene dine. Se manualen på side 22 for mer informasjon.

2. Endre masterkode: Dette kan du gjøre via menyen på låsen, i advanced mode skal du velge menyvalg 2, og i easy mode skal du velge p-knappen (under batterilokket). Husker du IKKE din masterkode, må du først tilbakestille din Yale Doorman til fabrikkinnstillinger. Dette forklares i manualen på side 46-49. 

Sån kan værforandringer kan påvirke døren din og Yale Doorman

Om våren og høsten kan raske endringer i utetemperaturen føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan øke avstanden mellom dør og karm i døråpningen. For at Yale Doorman skal fungere ordentlig, er den anbefalte avstanden mellom dør og karm 3 mm. Hvis Yale Doorman ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm.

Låsetest - Hvordan gjør jeg en låsetest for å se om låsen fungerer som den skal?

Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke * eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen, som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt.

Hvordan gjenoppretter jeg låsen til fabrikkinnstillinger?

Det kan være flere årsaker til at du ønsker å tilbakestille låsen til fabrikkinnstillinger.

Eksempler på dette kan være:
1. Du har overtatt en bolig med Yale Doorman, og du vil slette alle data for å være sikker på at du har fullkontroll på alle koder og nøkkelbrikker.

2. Du ønsker ikke å benytte eksisterende app-løsning for låsen lenger eller du vil bytte til et annet systemfor å styre din Yale Doorman. Vi har laget en egen oppskrift på denne prosessen i manualen sider 46-49.

Hva gjør jeg hvis Yale Doorman har sluttet å fungere?

Feilsøk i følgende rekkefølge:

1. Hvis du har tastet feil kode flere ganger på rad, vil Yale Doorman låse seg i noen minutter før du kan prøve igjen.

2. Hvis du har en integrert Yale Doorman, der du har angitt en tidsbegrenset gyldighet, kan det være at gyldigheten er utløpt. Sjekk innstillingene i appen eller på "mine sider" hvis dette finnes hos integrasjonspartner.

3. Hvis produktet ikke fungerer, kan du trykke på en tilbakestillingsknapp mellom batteripolene på undersiden av utsiden av låsen. Dette starter produktet på nytt, men alle elektroniske innstillinger forblir.

4. Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke * eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen, som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt.

5. Yale Doorman kan fortsatt ikke låses:

• Sjekk avstanden mellom dør og karm. Anbefalt avstand 3 mm.

• Sjekk printkortet for riper, skader og løse kontakter.

• Sjekk at kontaktene er satt helt inn og at pinnene i kontaktene ikke er skadet.

6. Værforandringer kan påvirke døren dinOm våren og høsten kan raske endringer i utetemperaturen føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan øke avstanden mellom dør og karm i døråpningen. For at Yale Doorman skal fungere ordentlig, er den anbefalte avstanden mellom dør og karm 3 mm og maksimalt 5 mm. Hvis Yale Doorman ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm. Les mer om installasjon av Yale Doorman på vår hjemmeside.

7. Det kan også være fordi batterinivået er lavt. I dette tilfellet vil du motta et batterivarsel med lyd og lys i god tid. Hvis batteriet mot formodning skulle bli tomt, kan du sette et standard 9V-batteri på de to polene nederst på utsiden av låsen for å slå den på og deretter identifisere deg med nøkkelbrikke eller kode på vanlig måte.

Hvorfor låser ikke Yale Doorman opp?

Dersom låsen er tom for strøm, kan du nødåpne døren utenifra med et 9 volts batteri på pluggene i underkant av låsen.

Er sabotasjealarmen aktiv? Må denne deaktiveres først. Det gjør du ved å taste * brukerkode *.

Når sirenen er avslått, kan du låse opp døren på vanlig måte, ved å taste * brukerkode * en gang til.

Hvorfor vil ikke Yale Doorman låse døren?

For stor avstand mellom dørblad og karm - underleggsplate til sluttstykket kan kjøpes i tillegg og finnes i 1 og 2 mm tykkelse.

Påvirker min Wifi-router signalene fra Yale Smart Hub?

Det kan den gjøre, om du opplever problemer med signalene til dine enheter, anbefaler vi å flytte Hub'en 1 meter fra routeren.

Det er vanskelig å lukke døren, etter at jeg monterte Doorman. Kan jeg gjøre noe med dette?

Det medfølgende sluttstykket av type 1487-2 vil i de aller fleste tilfeller fungere godt. Dersom en derimot opplever at døren må dyttes hardt igjen etter at en har installert en Yale Doorman, bør en erstatte det medfølgende sluttstykket med modellen betegnet med 1487-1. Mer informasjon om dette finner du her.


En annen årsak til at døren er vanskelig å låse, kan være at det er på tide å smøre tulipan- sperrefalle med låsfett, for at låsens mekaniske deler skal glide bedre. Mer informasjon om dette finner du her.

Nødåpning fra innsiden fungerer ikke, hva er galt?

Da har medbringeren mest sannsynlig blitt klippet for kort under installasjonen av din Yale Doorman. Medbringeren må derfor byttes for å få nødåpningsmekanismen til å fungere. Det følger med en ekstra medbringer i startpakken, men du kan også kjøpe ekstra hos din forhandler. 


Det er veldig viktig at du sjekker nødåpningsmekanismen nøye når du installerer låsen. Du sjekker nødåpningsmekanismen ved å lukke døren og lås døren elektronisk. Ta så ut ett batteri, vri låsknappen 90 grader i opplåst posisjon og hold den i denne posisjonen, mens du trykker ned dørvrideren og åpner døren. Fungerer ikke dette, må medbringeren byttes.

Hvorfor får jeg ikke programmert nøkkelbrikken mine?

Det finnes to typer nøkkelbrikker for Yale Doorman: Den tradisjonelle og de nye for V2N versjonen.

Den tradisjonelle er rektangulær i sin utforming og vil fungere på samtlige versjoner av Yale Doorman.

Den nye dråpeformede er kun kompatibel med siste versjon av Yale Doorman - kalt V2N. Disse kan skaffes i tre forskjellige farger: Lilla, Gul og Sort.

Nøkkelbrikkene kan programmeres med eller uten 4 sifret PIN-kode.Hver nøkkelbrikke kan programmeres til maksimalt 6 stykk lås. En lås kan lese maksimal 10 stykk nøkkelbrikker. Merk at det kan foreligge begrensninger vedrørende sistnevnte dersom en integrerer låsen i App-systemer.

Se mer om dette her.

Sifrene blinker i uregelmessig mønster, hva betyr dette?

Ved feil blinker sifrene uregelmessig en kort periode samtidig som låsen gir en pipelyd.

Det kan være for stor avstand mellom dørblad og karm som skylles denne feilen. Dette kan du teste ved å følge denne prosedyren.Hvis ikke dette hjelper, kan det indikere at det er noe galt med låsen - Ta kontakt med Yale Support.

Låsen låser ikke opp - hvorfor blinker det bare et kryss når jeg taster koden min?

Når man taster feil kode eller viser en nøkkelbrikke som ikke er programmert i låsen, blinker sifrene i kryss og gir en "feillyd".

Koden fungerer ikke - knappene står bare å blinker, jeg får ikke gjort noe - hva er galt?

Hvis man taster feil kode 3 ganger etter hverandre, vil  låsen gå i karantenemodus. Det betyr at du må vente 5 minutter, før du kan prøve på nytt med ny kode. Under denne ventetiden vil alle lysene i tastene på låsen pulsere langsomt i ventetiden.

Hvorfor ønsker låsen meg "Velkommen til Yale's elektroniske verden" hele tiden?

Dette er et tegn på at batterinivået er lavt. Vi anbefaler i dette tilfellet å bytte batteri så fort som mulig.

Hvorfor henger håndtaket på min Yale Doorman?

Skruene på innsiden av skiltene er ikke montert. Disse låser vrideren i rett posisjon.

Finnes det forskjellige versjoner av Yale Doorman?

V1, Versjon 1. Er den førsta varianten som ble solgt mellom august 2011 og april 2013. V1 har ingen synlig markering.V2, Versjon 2. Ble Introdusert i april 2013. Utsidens enhet er merket med V2 under  håndtaket. Til forskjell fra V1 kan V2 integreres med alarm og andre systemer med bruk av smartmodul.V2N. Ble introdusert parallellt med V2 i april 2016. Utsidens enhet er merket med V2N under håndtaket. V2N-pakken inneholder en ny nøkkelbrikke som passar bedre på et nøkkelknippe og har en mer diskret design. Nøkkelbrikken til V2N fungerar bara med V2N lås, mens den forrige rektangulære nøkkelbrikken, med Yale Doorman merket, fungerer med alle versjonene av Yale Doorman.Om du har hatt en V1 eller V2 tidligere og kjøper en V2N, kan du forsette å bruke dine gamle brikker.

Oppfyller Yale Doorman kravene for en Godkjent låsenhet?

Ja, Yale Doorman er godkjent i henhold til FG-klasse 3. For at installasjonen skal oppfylle FG sine krav til avlåsing, er det visse krav til instillinger og medfølgende monteringsutstyr som må benyttes. Godkjenningen gjelder kun til private hjem.

Kan jeg installere Yale Doorman selv?

JA, Yale Doorman er spesielt utformet for enkel installasjon, slik at den gjennomsnittlige hjemmefikseren skal klare jobben. For deg som ikke ønsker å montere selv kan jobben bli gjort av en forhandler som tilbyr montering, se våre forhandlere.

Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Yale Doorman?

En standardinstallasjon på en moderne dør behøver du en stjernetrekker i størrelse PH2 og en kraftavbitatang. Du kan også ha behov for en låsringstang om du må tilpasse låsen fra å passe en høyrehengslet dør til å passe en venstrehengslet dør. I en eldre dør kan du også ha behov for et stemjern eller en rasp.

Se installasjonsvideo her

Hvor mange elektroniske nøkkelbrikker kan jeg ha til min lås?

Du kan ha 10 stykk nøkkelbrikker, utover det kan du komplettere med fem stykk fjernkontroll.


Om du har en eldre version av Yale Doorman som ikke har V2 markert under håndtaket på utsidan, kan du ha 20 stykk nøkkelbrikker, samt en brukerkode og fem fjernkontroller.


I integrert modus går det en minnesplass til integrasjonen. Du kan altså ha ni brikker i en integrert lås.

Hva må jeg kjøpe i tillegg for å kunne styre låsen fra en app?

Yale tilbyr en løsning med appen Yale Home. Dette er en abonnementsfri løsning som i tillegg til låsstyring også kan utvides med alarmfasiliteter. Mer informasjon om denne løsningen finner du her. Fra denne siden kan du til og med "leke" med systemet og få et inntrykk av hvordan det virker (krever PC eller nettbrett i landskapsmodus).

Dersom du ønsker denne løsningen må du kjøpe en såkalt Smart Hub og en kommunikasjonsmodul for Yale Doorman. Smart Hub'en tilkobles Internett og konfigureres i appen med en brukerkonto. Når denne er online kobler en låsen opp i appen med den lilla kommunikasjonsmodulen. Hvordan dette gjøres er forklart i brukermanualen og demonstreres på denne filmen. Som nevnt ovenfor kan altså Smart Hub settes opp med alarmkomponenter også.

Det finnes også alternativer fra våre samarbeidspartnere. Fra denne lenken finner du en oversikt over hvem de er. Ønsker du mer informasjon om hvilke fasiliteter de kan tilby, henviser vi til de respektive partneres hjemmesider.

Hvordan kobler jeg opp låsen til en app-løsning?

Dersom du har valg Yale Home appen, har vi laget en egen oppsettfilm for dette. Den kan du se her. Fremgangsmåten er også forklart i brukermanualen, den laster du ned her.

Har du valgt en annen app-løsning fra en av våre samarbeidspartnere, må du ta kontakt med for en nærmere beskrivelse av hvordan dette skal utføres.

Kan jeg ha samme nøkkelbrikke til flere lås?

Ja det kan du. En nøkkelbrikke kan programmeres opp mot seks forskjellige Yale Doorman. Du må verifisere hver brikke 3 ganger på hver lås innen du går videre til neste. (Se "Hvordan veriserer jeg mine nøkkelbrikker?").

Må jeg ha en kode til min nøkkelbrikke?

Nei det trenger du ikke. Har du derimot integrert din lås med en alarm, og ønsker å skru av alarmen samtidig som du låser opp, må du ha en kode til din nøkkelbrikke.

Hva er "bortesikring"?

Det er en funksjon på låsen som gjør at det ikke går an å låse opp med knappevrideren fra innsiden. Bortasikring skal bare brukes når ingen er hjemma. Bortesikring deaktiveres når du låser opp nesta gang.

Hvordan fungerer automatisk låsing?

Etter opplåsning låser døren seg automatiske etter 10 sekunder. Når døren lukkes låser døren etter 2 sekunder.

Kan jeg ha Yale Doorman på min ytterdør?

Ja. Yale Doorman er spesiellt utviklet for Skandinaviske værforhold. Den tåler kulde, varme, snø og regn, samt smuts og sand. Yale Doorman er  IP-klassifisert til IP55. Låsen har en UV-beskyttet overflate som også tåler sol og fukt under lengre perioder.


Det eneste du må tenke på er at låsens innside skal væra tørr og varm.


Tips! Se våre svar om hvordan raske væromslag kan påvirke din dør, selvom låsen i seg selv ikke blir påvirket.

Hvordan programmerer jeg nøkkelbrikker?

Dette kommer an på om låsen er integrert til en app-løsning eller er offline:

Styres med app:

Dersom du benytter Yale Home appen velger du Innstillinger -> Innstillinger for Yale Doorman -> Nøkkelbrikker fra Hovedmenyen. Velg den aktuelle brukeren / nøkkelbrikken dersom du ønsker å legge til eller endre tilhørende PIN-kode. Ønsker du å slette en nøkkelbrikke, sveiper du mot venstre på linjen for den aktuelle brukeren / brikken og trykker på den røde "Slett"-knappen som nå kommer til syne.

Dersom du benytter en annen app må du sjekke med den aktuelle systemleverandøren om hvordan dette gjøres. 

Styres ikke med app (offline):

Dette er forklart på side 28 i brukermanualen (Innstillingsmuligheter). Legg merke til at døren må være åpen når du taster # MASTERKODE #. Nøkkelbrikker administreres fra menyvalg 4. Merk at for nøkkelbrikker du blir bedt om å tilegne de til en spesifikk nummerplass. Dette er for å kunne skille de forskjellige brikkene fra hverandre, slik at du i ettertid kan endre eller slette en spesifikk brikke. Noter deg derfor hvilken nummerplass du tilegner nøkkelbrikkene til!

Jeg har en dobbeldør. Vil Yale Doorman passe til denne?

Dette kommer an på dobbeldørens design. For at Yale Doorman skal passe i en dobbeldør må følgende tre punkter være tilfredsstilt:     

  • Den aktive døren må tilfredsstille kontrollmålene på lik linje som en enkelt dør.         
  • Den passive døren kan ikke ha innvendig fals        
  • Den passive døren må være lukket med skåter.

Dersom en eller flere av disse punktene ikke er tilfredsstilt vil ikke Yale Doorman passe i dobbeldøren.

Hva koster Yale Doorman?

Det er mange som spør oss om prisen på Yale Doorman. Det er våre forhandlere som velger hva låsen skal koste. Finn derfor aktuelle forhandlere i ditt nærområdet og hør med de hva de kan tilby. Enkelte kan også levere den ferdig montert.

En oversikt over våre Yale-forhandlere finner du her.

Hvordan rengjør jeg Yale Doorman?

Bruk en fuktig, myk klut for å fjerne fingeravtrykk. Et skånsomt rengjøringsmiddel påført en myk klut fjerner olje og skitt som har samlet seg.

Ikke bruk løsemidler eller slipende rengjøringsmidler, da dette vil ødelegge produktets beskyttende finish og opphever garantien. Merk: Unngå produkter som indikerer på etiketten at de fjerner misfarging og rust eller inneholder syrer eller etsende kjemikalier.

Hva trenger jeg for å reklamere på min Yale Doorman?

Påse at at du har forsåkt å feilsøke selv etter de metoder som finnes her på våre kundestøttesider og i din brukermanual. 


Deretter kan du kontakte Yale Support for å få hjelp med å feilsøke og løse eventuelle problemer. Pass på at du tar vare på kjøpskvitteringen. Kvitteringen må fremvises hvis du skal reklamere på produktet.


Alle reklamasjonskrav skal leveres inn så raskt som mulig og innen rimelig tid etter at feilen oppdages på ditt Yale-produkt. Vennligst kontakt din forhandler om du ønsker å reklamere på ditt produkt.

Hvor lenge gjelder garantien?

I Norge er garantitiden for Yale Doorman 2 år, men du har totalt 5 års reklamasjonsrett. Om diit Yale-produkt slutter å fungere innenfor reklamasjonstiden som et resultat av produktfeil skal du kontakte din forhandler for å opprette en reklamasjonssak.


For at garantien skal gjelde må disse vilkåerne oppfylles for ditt Yale produkt:

  •  Produktet er korrekt installert og vedlikeholdt, i samsvar med Yales installasjonsmanual som ligger i esken ved kjøpet av produktet.  
  • Produktet har ikke vært modifisert på noen måte.  Garantien gjelder ikke mekaniske feil som oppstår på grunn av slitasje, sabotasje eller uaktsomhet. 

Garantien gjelder ikke på overflatebehandlingen av ditt Yale-produkt.Vær oppmerksom på at eventuell produktgaranti kun omfatter produktfeil og gjelder ikke ved feil forårsaket av eksempelvis feilinstallasjon. Først etter godkjent reklamasjon kan et erstattningsprodukt eller nytt produkt utsendes. Yale kan ikke holdes ansvarlig for andre eventuelle tap som følge av at produktet ikke fungerer – uansett om tapet er direkte eller indirekte følgeskader.


Denna garantien gjelder kun installasjon ved bosteder i Norge og kan ikke overdras eller benyttes i andre land.

Hvordan bytter jeg koder på Yale Doorman?

Dette er nok det mest vanlige spørsmålet vi får fra dere. Derfor ønsker vi her å gi et så grundig og presist svar som mulig slik at du får full kontroll på hvordan dette fungerer.

Aller først: Doorman skiller mellom to typer koder, Masterkode og Brukerkoder.

Masterkoden legges inn når låses settes opp for første gang. Denne benyttes primært når låsen skal programmeres via kodetasteturet på utvendig del (åpne døren, tast så # MASTERKODE #, så leses hovedmenyen opp for deg). Masterkoden fungerer for øvrig også når du skal låse opp døren. Skal låsen integreres til en app-løsning må du også kjenne denne koden for å melde låsen opp i det overordnede systemet.

Brukerkoder er noe annet. Dette er koder som kun fungerer for å låse opp døren. Her kan du selv velge om dere vil ha en felles brukerkode for hele familien eller om dere vil legge opp til hver deres koder. Sistnevnte alternativ er veldig aktuelt dersom låsen integreres til en app-løsning – Da kan en i historikken i appen se hvem som kom hjem og når. Hvordan gjør en så dette da – Jo da må vi først ta utgangspunkt i om låsen din styres med app eller ikke: 

Styres med app:

Dersom låsen styres med app finnes det ikke lenger noen Masterkode. Årsaken er at du i dette tilfellet ikke programmerer låsen via kodetastaturet lenger, en benytter heretter appen eller en Mine-sider-løsning fra den aktuelle systemleverandøren.

Benytter du Yale Home appen administrerer du brukerkodene fra følgende menyvalg i appen: Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger -> Innstillinger for Yale Doorman -> Brukerkoder. Her ser du en liste over registrerte brukere. Ønsker du å endre en brukerkode velger du den aktuelle brukeren og legger opp en ny kode. Ønsker du å slette, sveiper du mot venstre på linjen for den aktuelle brukeren og trykker på den røde "Slett"-knappen som nå kommer til syne.

Dersom du benytter en annen app må du sjekke med den aktuelle systemleverandøren om hvordan dette gjøres. 

Styres ikke med app (offline):

Vi gjør oppmerksom på at låsen må være stilt inn i Advanced Mode dersom den skal støtte registrering av brukerkoder (forklart i installasjonsfilmen vår her).

1. Administrering av Masterkode og Brukerkoder er forklart på side 22 i brukermanualen (Innstillingsmuligheter). Legg merke til at døren må være åpen når du taster # MASTERKODE #.

Masterkoden endres fra menyvalg

2. Brukerkoder administreres fra menyvalg

3. Merk at for brukerkoder du blir bedt om å tilegne de til en spesifikk nummerplass. Dette er for å kunne skille brukerkodene fra hverandre, slik at du i ettertid kan endre eller slette en spesifikk kode. Noter deg derfor hvilken nummerplass du tilegner koden til!

Hvordan angir eller endrer jeg masterkoden?

1. Angi masterkode: Når du installerer låsen og følger instruksjonene låsen gir deg, blir du bedt om å oppgi en 6-sifret masterkode. Lagre masterkoden din på et trygt sted, da sistnevnte vil være nødvendig i tilfelle endringer i låseinnstillingene dine. Se manualen på side 22 for mer informasjon.

2. Endre masterkode: Dette kan du gjøre via menyen på låsen, i advanced mode skal du velge menyvalg 2, og i easy mode skal du velge p-knappen (under batterilokket). Husker du IKKE din masterkode, må du først tilbakestille din Yale Doorman til fabrikkinnstillinger. Dette forklares i manualen på side 46-49. 

Hvordan gjenoppretter jeg låsen til fabrikkinnstillinger?

Det kan være flere årsaker til at du ønsker å tilbakestille låsen til fabrikkinnstillinger.

Eksempler på dette kan være:
1. Du har overtatt en bolig med Yale Doorman, og du vil slette alle data for å være sikker på at du har fullkontroll på alle koder og nøkkelbrikker.

2. Du ønsker ikke å benytte eksisterende app-løsning for låsen lenger eller du vil bytte til et annet systemfor å styre din Yale Doorman. Vi har laget en egen oppskrift på denne prosessen i manualen sider 46-49.

Låsetest - Hvordan gjør jeg en låsetest for å se om låsen fungerer som den skal?

Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke * eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen, som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt.

Låsen har plutselig begynt å snakke og ønsker meg "Velkommen til Yale's elektroniske verden" hele tiden. Hva har sjedd?

Dette er et tidig tegn på at batteriene begynner å bli dårlige. For å løse problemet skifter du helt enkelt batteriene. Mer informasjon om dette finner du fra punktet ovenfor, "Hvordan bytter jeg batterier på Yale Doorman?".

Hvordan bytter jeg batterier på Yale Doorman?

Batteriene sitter montert bak et deksel på innvendig del av Yale Doorman. For å få av dette dekselet må du skru ut et skrue med en umbraco-nøkkel. Denne fulgte med i esken når du kjøpte låsen, men har du mistet den kan du selvfølgelig bruke en annen i korrekt størrelse.

Batteriene er av type AA og du trenger 4 stykk. Husk å benytte alkaliske batterier på din Doorman, ikke Litium typen.

Monter til slutt på dekselet igjen på samme måte som du fjernet det.Vi gjør oppmerksom på at alle innstillinger bevares ved et batteribytte.

Kan en ha flere Yale Doorman's i samme Home app?

Ja, Yale Smart Hub har støtte for opptil 6 tilkoblede Yale Doorman's. Alle låsene må settes opp med den lilla kommunikasjonsmodulen og må følgelig være innen rekkevidde for Yale Smart Hub (ca. 10 – 15 meter).

Merk at brukerkoder og nøkkelbrikker vil fungere på samtlige tilkoblede lås.

Hvad gør jeg hvis Yale Doorman har været udsat for hærværk?

Forsøg først at indtaste din personlige kode. Hvis dette ikke virker nulstilles Yale Doorman ved at trykke på reset knappen, der er placeret nederst på det udvendige langskilt mellem batteri-backup polerne. Dette vil genstarte Yale Doorman, dog vil alle elektroniske nøgler være gemt. Hvis Yale Doorman stadig ikke reagerer korrekt skal du kontakte din forhandler. Se "Find forhandlere" i menuen.  

Jeg har en brikke eller adgangskort fra før. Kan jeg bruke disse på Yale Doorman også?

Nei, det kan du dessverre ikke. Yale Doorman leser kun sine egne nøkkelbrikker.

Dette er blant annet av sikkerhetsmessige årsaker.

Hvordan slår jeg av lyden?

Dette kommer an på om låsen er integrert til en app-løsning eller er offline:

Styres med app:

Dersom du benytter Yale Home appen velger du Innstillinger -> Innstillinger for Yale Doorman -> Enhetsinnstillinger fra Hovedmenyen. Velg den aktuelle låsen din og velg Volumnivå (Høy / Lav / Av).

Dersom du benytter en annen app må du sjekke med den aktuelle systemleverandøren om hvordan dette gjøres. 

Styres ikke med app (offline):

Dette er forklart på side 22 i brukermanualen (Innstillingsmuligheter). Legg merke til at døren må være åpen når du taster # MASTERKODE #. Menyvalget du skal inn i er 7 i ADVANCED MODE og 4 i EASY MODE.

Trenger du mer hjelp?