Problemløsing for Yale Doorman

Ofte stilte spørsmål om Yale Doorman:

Hvorfor får jeg ikke programmert låsen?

Hvis låsen låsen brukes alene (ikke oppkoblet til et system) programmeres den ved å åpne døren og trykke #masterkode#.

Hvis du opplever at firkantknappen (#-knappen) ikke virker, er årsaken til dette mest sannsynlig at døren er lukket igjen. Døren må være låst opp og stå åpen for at du skal få tilgang til hovedmenyen.

Er låsen derimot styrt av et annet system med app-løsning, kan du ikke lenger programmere direkte på låsen, som betyr at firkantknappen (#-knappen) ikke lenger har en funksjon. Alle innstillinger gjøres derfor via app/mine sider-løsning fra systemleverandøren.

Hvorfor ønsker låsen meg "Velkommen til Yale's elektroniske verden" hele tiden?

Dette er et tegn på at batterinivået er lavt. Vi anbefaler i dette tilfellet å bytte batteri så fort som mulig.

Koden fungerer ikke - knappene står bare å blinker, jeg får ikke gjort noe - hva er galt?

Hvis man taster feil kode 3 ganger etter hverandre, vil  låsen gå i karantenemodus. Det betyr at du må vente 5 minutter, før du kan prøve på nytt med ny kode. Under denne ventetiden vil alle lysene i tastene på låsen pulsere langsomt i ventetiden.

Låsen låser ikke opp - hvorfor blinker det bare et kryss når jeg taster koden min?

Når man taster feil kode eller viser en nøkkelbrikke som ikke er programmert i låsen, blinker sifrene i kryss og gir en "feillyd".

Sifrene blinker i uregelmessig mønster, hva betyr dette?

Ved feil blinker sifrene uregelmessig en kort periode samtidig som låsen gir en pipelyd.

Det kan være for stor avstand mellom dørblad og karm som skylles denne feilen. Dette kan du teste ved å følge denne prosedyren.

Hvis ikke dette hjelper, kan det indikere at det er noe galt med låsen - Ta kontakt med Yale Support

Hvorfor får jeg ikke programmert nøkkelbrikken mine?

Det finnes to typer nøkkelbrikker for Yale Doorman: Den tradisjonelle og de nye for V2N versjonen.

Den tradisjonelle er rektangulær i sin utforming og vil fungere på samtlige versjoner av Yale Doorman.

Den nye dråpeformede er kun kompatibel med siste versjon av Yale Doorman - kalt V2N. Disse kan skaffes i tre forskjellige farger: Lilla, Gul og Sort.

Nøkkelbrikkene kan programmeres med eller uten 4 sifret PIN-kode.

Hver nøkkelbrikke kan programmeres til maksimalt 6 stykk lås. En lås kan lese maksimal 10 stykk nøkkelbrikker. Merk at det kan foreligge begrensninger vedrørende sistnevnte dersom en integrerer låsen i App-systemer.

Se mer om dette her.

Nødåpning fra innsiden fungerer ikke, hva er galt?

Da har medbringeren mest sannsynlig blitt klippet for kort under installasjonen av din Yale Doorman. Medbringeren må derfor byttes for å få nødåpningsmekanismen til å fungere. Det følger med en ekstra medbringer i startpakken, men du kan også kjøpe ekstra hos din forhandler. 

Det er veldig viktig at du sjekker nødåpningsmekanismen nøye når du installerer låsen. Du sjekker nødåpningsmekanismen ved å lukke døren og lås døren elektronisk. Ta så ut ett batteri, vri låsknappen 90 grader i opplåst posisjon og hold den i denne posisjonen, mens du trykker ned dørvrideren og åpner døren. Fungerer ikke dette, må medbringeren byttes.

Jeg har en brikke eller adgangskort fra før. Kan jeg bruke disse på Yale Doorman også?

Nei, det kan du dessverre ikke. Yale Doorman leser kun sine egne nøkkelbrikker.

Dette er blant annet av sikkerhetsmessige årsaker.

Det er vanskelig å lukke døren, etter at jeg monterte Doorman. Kan jeg gjøre noe med dette?

Det medfølgende sluttstykket av type 1487-2 vil i de aller fleste tilfeller fungere godt. 

Dersom en derimot opplever at døren må dyttes hardt igjen etter at en har installert en Yale Doorman, bør en erstatte det medfølgende sluttstykket med modellen betegnet med 1487-1. Mer informasjon om dette finner du her.


En annen årsak til at døren er vanskelig å låse, kan være at det er på tide å smøre tulipan- sperrefalle med låsfett, for at låsens mekaniske deler skal glide bedre. Mer informasjon om dette finner du her.

Hvorfor låser ikke Yale Doorman opp?

Dersom låsen er tom for strøm, kan du nødåpne døren utenifra med et 9 volts batteri på pluggene i underkant av låsen.

Er sabotasjealarmen aktiv? Må denne deaktiveres først. Det gjør du ved å taste * brukerkode *. Når sirenen er avslått, kan du låse opp døren på vanlig måte, ved å taste * brukerkode * en gang til.

Hvorfor vil ikke Yale Doorman låse døren?

For stor avstand mellom dørblad og karm - underleggsplate til sluttstykket kan kjøpes i tillegg og finnes i 1 og 2 mm tykkelse.

Hvorfor henger håndtaket på min Yale Doorman?

Skruene på innsiden av skiltene er ikke montert. Disse låser vrideren i rett posisjon.