Installasjon av Yale Doorman

Vår produktsjef Øystein Nesse viser deg hvordan du monterer din Yale Doorman

Komplett monteringsfilm hvor Øystein Nesse, produktsjef Yale, viser hva som må gjøres før, underveis og etter montering av Yale Doorman.

Gå rett til:

 • Passer Yale Doorman i din dør? (0:52)
 • Demontering av eksisterende lås (2:09)
 • Klargjøring og installasjon av låskasse (3:49)
 • Tilpassing og montering av utvendig kodepanel (6:11)
 • Montering av bakplate for innvendig del (8:39)
 • Tilpassing og montering av innvendig enhet (9:11)
 • Oppstart og registrering av masterkode (11:50)
 • Montering av sluttstykke i dørkarm (12:44)
 • Testing av låsen (14:11)
 • Nødåpning fra utside (15:18)
 • Nødåpning fra innside (15:56)
 • Yale tips! Dekkplate for utvendig kodepanel (7:09)
 • Optimal tilpassing til din dør; alternativt sluttstykke og utbygningsplater (13:05)
 • Vedlikehold (16:16)
Her ser du en mer teknisk film for montering: